Ring i dag: 26 35 34 34

Nyttig information

Home
Nyttig information

Sundhedskort

Medbring dit gule Sundhedskort og indlæs det i vores kortlæser før hver behandling uanset om du benytter sygesikringen eller ej. Kortlæseren registrerer din ankomst og er påkrævet dokumentation såfremt du benytter henvisning og dermed får tilskud fra den offentlige sygesikring.

Henvisning

Hvis du har fået en henvisning fra læge til fysioterapi, vil vi elektronisk hente den inden første behandling. Din henvisning skal være taget i brug højst 2 måneder efter den er udskrevet, ellers bliver den forældet og bortfalder. Du kan sagtens modtage fysioterapi uden lægehenvisning, dog bortfalder tilskudet fra den offentlige sygesikring. Ved henvendelse til Klinikken oplyser du om du anvender henvisning eller ej, dette kan have betydning for valg af behandler samt ventetid.

Forsikring

Såfremt du har en forsikring der helt eller delvist betaler for dine behandlinger, er det vigtigt, at du medbringer dokumentation for hvilke ydelser forsikringen dækker 1. gang du kommer til behandling. Forsikringsselskaberne er meget forskellige, og det DIT ansvar, at kontakte dit forsikringsselskab før du påbegynder behandling og få klarhed over hvilke ydelser, behandlingsformer de vil betale/yde tilskud til, hvor mange behandlinger vil de bevillige, hvor og hvordan afregner de med dig eller Klinikken.
Enhver uenighed eller misforståelse der måtte opstå med forsikringsselskaberne er mellem dig og dem. Hvis de ikke vil betale for behandlingerne, – så er det dig der skal betale.

Nyttige links

Ønskes yderligere information vedr. behandlingstyper kan findes hos Danske fysioterapeuterDanske osteopater eller Acunoca Akupunktur.

Relevante informationer om Sygesikring Danmark.

Information om patientsikkerhed samt klagemulighed findes her.

Vejledning til anmeldelse af utilsigtet hændelse kan findes her.

Forholdsregler (Covid-19)

Der er visse regler du skal opfylde ved fremmøde til behandling.